איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - שינוי שם עילת "חוסר עניין לציבור" בסגירת תיקים) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות) בעד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איחוד שילוט בחנויות קטנות) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה) בעד
הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34) (תגמולים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (הכנסה שמקורה בתמיכה ושיעור הניכוי) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס') (הפעלת מערכת לתיווך באשראי) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק קרן חינוך ארצות-הברית - ישראל בעד
טיוטת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון - איכון אוטומטי של שיחות למוקדי חירום) בעד
טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), (תיקון) (סיום פעילות החברה והעברה לאפוטרופוס הכללי) בעד