איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון - שינוי הגדרת עובד) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הדגשת המחיר הכולל בפרסומות) נגד
הצעת חוק רפורמה בתקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ ביתית נגד
טיוטת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - טיולים שנתיים חינם מכיתה א' עד י"ב) נגד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - העברת כספי פיקדון שלא נוצלו לחשבון הבנק של הזכאי) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במכון למחקר ביולוגי במשרד ראש הממשלה בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הוספת נטייה מינית וזהות מגדרית כאיסור הפליה) נגד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום החינוך בנושא מגדר ונטייה מינית נגד
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון - איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית) נגד