איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 8) בעד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - פיצוי בגין אי מתן מנוחה שבועית) נגד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - מוסדות ישראליים באזור) בעד
טיוטת חוק הממשלה (תיקון מס') (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי) בעד
הצעת חוק מגני זכויות האדם נגד
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - לשון הרע על לוחמי צה"ל) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - העדפת מי שסיים שירות סדיר) בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - מינוי נציגות ציבור) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב עליית מחירי הארנונה) נגד
הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - אכיפה מוגברת כנגד עברייני מין) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס') (היוועדות חזותית) בעד
טיוטת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) בעד