איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (הרשאה אישית לבעל תואר שני או שלישי ברוקחות קלינית) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - סכום מענק שחרור) בעד
טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
הצעת חוק המשטרה (תיקון - התיישנות עבירות) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשטרת ישראל בעד
טיוטת חוק רואי חשבון (תיקון מס') (שינויים בדין המשמעתי והוראות שונות) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת ביזה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת הגזענות) נגד
הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור לפני בורר) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט) נגד
הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום למאבטחים חמושים) נגד