איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית) בעד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או קטנוע) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל) נגד
הצעת חוק הכרה באדם התלוי לחלוטין בעזרת הזולת לעניין זכאות לסיעוד (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (היתר ייצוא של קנאביס רפואי) בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חזקת שמירת הדין בייצור מוצר מן החי) נגד
הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - איסור שביתה ללא הודעה מראש) נגד
הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - ניכוי ימי מחלה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת קצבת הסיעוד להעלאת שכר המינימום) נגד