איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - חיזוק הרפואה הציבורית) נגד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - מימון הגנה על חיילים וקצינים שהוגש נגדם כתב אישום עקב פקודות שביצעו או שנתנו) נגד
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע ותיקונים נוספים) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט בעד
הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון - עקרונות המשפט העברי) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הכנת פרסום בדבר שירותי זנות) נגד
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הנחת הדוח בחלקים) נגד
הצעת חוק ממשל זמין בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס להשכרה למגורים באמצעות מלכ"ר) בעד
טיוטת חוק המסים (מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה לעניין סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר ושחרור) בעד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - הצבת דגל באירוע ציבורי) בעד