איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הכנסות שלא יחושבו לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ערבי) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה לפי שעה) נגד
טיוטת חוק חניה לנכים (מס' 6) (חניה במקום שיועד לרכב נכה מסוים) בעד
הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - צמצום מספר תאגידי המים והביוב) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - דואר זבל) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה בשירות הביטחון הכללי בעד
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - ביטול מסלול ההכרה במכללות חוץ - תקציביות) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בעד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - בחינת סבירות פעולות מבטח, העברת נטל ועיצום כספי) בעד