איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שובר זיכוי בכרטיס מגנטי) נגד
הצעת חוק תרומת זרע נגד
הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים בעד
הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון - איסור מימון מדינה זרה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הארצית לכבאות והצלה בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לביטחון הפנים בעד
הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה (מינוי וכהונה) נגד
הצעת חוק לאשרור אמנת רומא נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - פטור מארנונה לסטודנט) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חובת שידור והקלטת ישיבות, ניהול פרוטוקול ופרסומו) נגד
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - עידוד השקעות זרות בישראל) בעד
הצעת חוק הטבות ברכישת דירה יד שנייה לזכאים לרכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן שלא זכו בהגרלה נגד