איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל) בעד
הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - היתר להעסקת עובד זר חלופי בענף הסיעוד) נגד
הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון - תנאי המאבטחים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום דוחות מבקר עירייה) נגד
הצעת חוק לימוד מורשת עדות ישראל נגד
הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון - שוויון מגדרי בהשמעת יצירה ישראלית ברדיו האזורי) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה) נגד
הצעת חוק גדר הביטחון נגד
טיוטת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - התיישנות) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - משך החקירה) בעד