איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין התיישנות עבירות מין במשפחה) בעד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - אישור נוהל הגשת בקשות תמיכה) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגנה על צרכנים שאינם דוברי עברית) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (החלת חובת הדלקת פנסים בכבישים בינעירוניים בתקופה שבה חל שעון חורף) נגד
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - זכויות עובד שבן זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום) בעד
הצעת חוק המרכז למורשת הערבים בישראל נגד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (אמצעי זיהוי ביומטריים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (הסרת חיסיון) בעד
הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה ולשכת העיתונות הממשלתית בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס') (ראיות חסויות וערעור על החלטות ביניים) בעד