איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון) בעד
טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) בעד
הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - החלה על בגיר שהיה קטין מעל גיל 16 בעת ביצוע העבירה) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - תגמולים וקצבה) בעד
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - שוויון הזדמנויות בחינוך) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - רשומה רפואית בהליך ניתוחי) נגד
טיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5 והוראת שעה) בעד
הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי בעד
טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 20) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי) בעד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - נשיאת מאסר בעבודת שירות) בעד