איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק בנק ישראל (תיקון מס') (הוועדה ליציבות פיננסית) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל) נגד
הצעת חוק הגנה על עובדים בעת אירוע אסון המוני נגד
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הצבעת שוהים במוסדות) בעד
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - ייצוג הולם למזרחים) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת סכום אגרת רישיון רכב) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (פטור מבחינות) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול מגבלת הטיפול הכפול לחולי פסוריאזיס) נגד
טיוטת חוק תיירות רפואית בעד
טיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס') בעד