איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ביטוח פנסיוני לעובד (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - ממונה בטיחות בענף הבניין) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה באמצעי ההתקשרות) בעד
הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - שינוי הרכב מועצת ההנדסה והאדריכלות) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פיצוי לדוגמה בשל מעשה איבה) בעד
הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון - זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) בעד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - שינוי הגיל לבקשת היתר לשהייה בישראל) נגד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעה בבתי אבות) נגד
הצעת חוק חובת סימון ופיקוח על בעלי חיים בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - איסור פעילות מסחרית בבית חולים) נגד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - השתתפות בהוצאות שכירות או בניית בית מכספי הפיקדון) בעד