איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הארכת תקופת מימוש הזכאות לפיקדון) בעד
הצעת חוק עיטורי הוקרה לאזרחים שפעלו לטובת מדינת ישראל בעד
טיוטת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 עד 2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס') (מידע על חוב מזונות ותיקונים נוספים) בעד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - רשם פניות) נגד
הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - תרומת ביציות בין בנות זוג) נגד
הצעת חוק הוקרה למשתתפים אזרחיים במערכות ישראל בעד
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון - פיקוח על מוצרי מזון לתינוקות) בעד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה) (תיקון מספר 1) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר) בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - פרטי המפרט) נגד