איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - עשייה מקצועית מודעת עוני והקמת מרכזי מיצוי זכויות) בעד
הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - אישור הוועדה) בעד
הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה [נוסח חדש] (תיקון מס' 118) בעד
הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת בעד
הצעת חוק מבקר מערכת הביטחון נגד
טיוטת חוק העונשין (החמרת העונש בגין עבירת לקוחו של קטין) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון- מס') (מסלול מקוצר) בעד
הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד הצמיחה לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים) נגד
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון - התאמת כמויות תחליף חלב-אם לתינוקות) נגד
הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודת חוגר (תיקוני חקיקה) בעד