איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הקמת מערכת סולארית בבית משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי ובינוי נגד
הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה בעד
הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון - מוות במרשם רופא) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות וקצבת שאירים) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - קביעת פקודות בעניין המלצה על מחיקת רישום פלילי וקיצור תקופת התיישנות של חיילים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (העברת המחלקה לחקירת שוטרים למשרד מבקר המדינה וקביעת תקופת צינון) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מרחב מחיה לאסיר) נגד
הצעת חוק הממשלה (תיקון - ועדת שרים לענייני חקיקה) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - חובת התקנת אינטרנט אלחוטי במיתקן תיירותי ללינה) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - החמרת ענישה) בעד