איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים נגד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת) בעד
הצעת חוק הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים נגד
הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - בחינת העלות לרשויות מקומיות) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לזכויות ניצולי שואה בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים) נגד
הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון - הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מצלמות באוטובוס) נגד
הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון - ביטול החוק) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד המדע והטכנולוגיה ובמשרד התרבות והספורט בעד
טיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 - הוראת שעה) (תיקון) בעד
טיוטת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס') (מינוי יועצים משפטיים למשרדי הממשלה) בעד