איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו) בעד
טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 14) (מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים) בעד
טיוטת חוק האזרחות (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] (תיקון מס') (עררים) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הגדרת עבודת היועץ הפרלמנטרי כעבודה משפטית) נגד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - דוח שנתי מטעם מדור נפגעי עבירות) נגד
הצעת חוק קביעת מועדים בערעור של ניצולי שואה (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ריבית על יתרת זכות) נגד
טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס') (סופיות הסליקה במסלקות הבורסה) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - גמול והחזר הוצאות לעובד סיעה, מפלגה ויועץ פרלמנטרי) בעד