איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הרשויות המקומיות (התאמת תקציב הרווחה) נגד
הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי נגד
הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - החלת החוק על פרסומות שאורכן אינו עולה על חמש דקות) בעד
הצעת חוק הפחתת פליטות גזי חממה נגד
טיוטת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - איסור פרסום שמו של נפגע) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשע בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו) נגד
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - הגבלות על סרבני גט במאסר כפייה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - ביטוח סיעודי קבוצתי) (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה) בעד
טיוטת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) בעד