איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק בטיחות מתקני משחקים והתקנת אמצעי הצללה בגני שעשועים נגד
הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - בעל מוגבלות שכלית התפתחותית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה לפי חצי שנה שקדמה ליום הקובע) בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - זכות החלפת מתחזק מעלית) בעד
הצעת חוק המים (תיקון - הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים) נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים) נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - פרסום ושילוט בשפה הערבית) נגד
טיוטת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה [נוסח חדש] (תיקון) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - בוררות חובה בתובענה כספית) בעד
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - תלונה של עובד משרד המבקר) בעד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - זכאות בני משפחה) נגד