איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית המשפט למטרות שחרור ממעצר) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למקבלי קצבת ילד נכה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (ביטול תיקון מס' 8) נגד
הצעת חוק הדואר (תיקון - תקופה מרבית למשלוח דבר דואר) נגד
הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון - הקצאת שטחי מסחר לספרים בערבית) נגד
טיוטת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - הצמדת שכר הלימוד לשכר המינימום במשק) נגד
הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים בעד
טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 5) (מינוי קצין מוסמך לגופים המנויים בתוספת הרביעית לחוק) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (ביטול ברירות קנס) בעד