איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות) נגד
הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - סעיף נוקשות) נגד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות) בעד
הצעת חוק השוואת תגמוליהם של נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - ילד נעדר עוגן משפחתי) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 23) בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - הגדלת היקף השידורים בשפה הערבית) נגד
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - שידורי חדשות בינלאומיים המופקים בישראל) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 6) (סיוע ריאלי בשכר דירה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב) בעד