איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק מס ערך מוסף (תיקון) בעד
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) בעד
טיוטת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון) בעד
הצעת חוק נציבות ביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות בעד
טיוטת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות בעד
טיוטת חוק הירושה (תיקון - הליך חלופי לסילוק חובות מן העיזבון) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה - תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס') (דרכי ענישה - הוראת שעה) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) בעד
הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה בעד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה) בעד