איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - רישיון לישיבת ביקור של אמן-במה) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תכנית נסיונית - תיקון שיעור הניכוי למשפחות שבראשן הורה עצמאי) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק המאבק בטרור בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בעבירת הסתה לגזענות שנעברה בידי עובד הציבור) נגד
הצעת חוק איסור פרסום הפליה (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה) נגד
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות) נמנע
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - קיצור משך זמן ההחלטה בערעור) נגד
הצעת חוק אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה נגד
הצעת חוק חסכון פנסיוני לכל עובד נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) (תיקון - חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות) בעד