איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של הגרלות והימורים בעד
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון - ודאות תקציבית) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור) נגד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן זוגו) בעד
טיוטת חוק לשמירה על בטיחות מעליות בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון - קדימות קונה בהחזר מס ערך מוסף) בעד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזים למיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה בעד ילד נכה שנפטר) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שיעור דמי פגיעה) נגד
הצעת חוק לידה בבית (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - איסור תשלומים נלווים) נגד
הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק) בעד