איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק לבדיקת התאמה תעסוקתית במשטרה (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס') (העברת מסמך בדרך דיגיטלית) נגד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (שיפוט משמעתי של עצורים) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסק דין פלילי של בית משפט צבאי כראיה בהליך אזרחי) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הסתה להשתמטות נגד מי שמתנדב לשירות בכוח מזוין) בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חובת נימוק החלטה שלא להורות על מתן צו הגנה) נגד
הצעת חוק החלפת המונח בתי אב (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות נגד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - פיצויים לדוגמה בשל חוסר תום לב בבירור חבות תגמולי הביטוח) בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלות על כהונת שר ביותר ממשרד אחד) נגד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - הגבלת גובה אגרת הנישואין) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה) נגד