איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון - סגירת סניפים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שובר זיכוי) נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - זכות לבחינה במועד מיוחד) בעד
הצעת חוק עידוד הצלת מזון בעד
הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - קבלת אדם לעבודה במוסד על ידי מי שאינו עובד המוסד) בעד
הצעת חוק כלי הירייה (תיקון - הגבלת גיל למתן רשיונות לכלי ירייה) בעד
הצעת חוק תעודת שחרור לחיילים משוחררים נגד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (עבודת שירות - בדיקות סמים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה לגבי קבלת שירותי זנות מקטין) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הכרעה במחלוקות בין הורים בעניין הנתון לאפוטרופסותם) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הערכת שוויו של רכב מעוקל) בעד
הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - אחריות לתשלום דמי תיווך) בעד