איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות גיוס לזנות) בעד
הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון - פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון - עבירת אלימות במשפחה) נגד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת) בעד
הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - פיצויים ללא הוכחת נזק) בעד
הצעת חוק להצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית נגד
טיוטת חוק אמנות הבנקים הבינלאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - אסדרת ערוצים ייעודים) בעד
הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (ביטול ועדה ארצית בסיעוד) בעד
טיוטת חוק גביית אגרות בעד בחינות בגרות והנפקת מסמכים נלווים בעד