איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פיצוי עבור שירות מילואים לעצמאים) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - ארגון סטודנטים ארצי יציג) בעד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בנושא מגדר ונטייה מינית נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הרחבת הזכאות לשירותים בתחום התפתחות הילד ולטיפולים פארא-רפואיים) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם 65 שנים) נגד
הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון - קביעת תאריך עברי לציון יום הניצחון) נמנע
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס') (תשלום גמלה לבני זוג - תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק לתיקון לפקודת הראיות (הודאת נאשם) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - תובענת תושב אזור עימות) בעד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי) בעד