איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק) נגד
הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת) בעד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - שירותי הובלת נפטרים) בעד
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת) נמנע
הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגבלת שכר טרחה של עורכי דין) בעד
טיוטת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס. 21) בעד
הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות) נגד
הצעת חוק המים (תיקון - פיקוח על תעריפי מים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הארכת משך האור הירוק ברמזור להולכי רגל בקרבת בתי ספר ובתי אבות) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה) נגד