איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק אי נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עיתונאים) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור ספסרות בכרטיסי מופעים) נגד
הצעת חוק יכולת הציבור לחוקק נמנע
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הוראות בעניין תכנית הטבות לצרכן) בעד
הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון - הוספת נציגי סטודנטים למועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים) בעד
הצעת חוק הרשות לגיל הרך בעד
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון - הקצאה שוויונית בתקציב לחברה הערבית) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח שאירים לאלמן) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלת הבטחת הכנסה לקשיש) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה) נגד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון) בעד