איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (ביטול קובלנה) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - אי חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת) נגד
הצעת חוק הגנה על כספי ציבור (איסור מימון ומתן שירותים למאחזים בלתי מורשים) נגד
הצעת חוק מס קנייה (טובין ושירותים) (תיקון - פטור ממס על מכשירי טלפון סלולרי ומחשבי לוח) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע) בעד
טיוטת חוק לתיאום אגרות בעד
טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש נגד
הצעת חוק שיקום שכונות דרום תל- אביב ותמריצים לפיזור גאוגרפי של מסתננים (הוראת שעה) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון הגדרת לידה) (תיקון מס') בעד