איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון) (זיכוי ממס ליחיד להכנסה חייבת מיגיעה אישית) בעד
טיוטת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון והוראת שעה) (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה) בעד
טיוטת חוק תעריפי תחבורה ציבורית בעד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הורה שכול) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פשע שנאה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ייצוג בפני המוסד) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מתוך מניע גזעני בעבודה כתאונת עבודה) נגד
הצעת חוק חלוקת עודפי מזון הראוי למאכל אדם שלא נמכר נגד
הצעת חוק חלוקת אפודי מגן לתושבי ישראל נגד
הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לשירות לאומי-אזרחי בעד