איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק) בעד
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - כרטיס קדימות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד) נגד
הצעת חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים נגד
הצעת חוק יום העלייה בעד
הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג נגד
טיוטת חוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תחילת זכאות לגמלת סיעוד) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה בכנסת בעד
הצעת חוק פיצויים לבעלי זכות במקרקעין מועברים בעד
הצעת חוק הממשלה (תיקון - כללי אתיקה לחברי הממשלה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין) בעד