איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות) בעד
הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים בעד
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - הגבלות על קבלת מידע מדורש עבודה באמצעות קורות חיים) נגד
הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת בעד
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון - העלאת סכום המחיר הבסיסי) בעד
הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - פטור לתעריפי מים ממס ערך מוסף) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - זכאות לגמלה למי שמצוי בהכשרה מקצועית) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגבלת התקופה לבירור תביעה) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הזכות למינוי מתורגמן רפואי) נגד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - איסור פרסום שם חייל שמתקיימים חקירה או תחקיר בעניינו) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לירושלים ומורשת בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חובת יידוע על אלימות כלפי בן משפחה) נגד