איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו לצורך טיפול בילד) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק) בעד
הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה) בעד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - חגיגות ליל המימונה וליל ל"ג בעומר) בעד
הצעת חוק שימוש חוזר במים אפורים נמנע
הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון - הגבלות על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם) נגד
טיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק מוסר תשלומים לעסקים בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (הסתה לטרור) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 78) בעד