איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין) בעד
הצעת חוק הורים וילדיהם בעד
הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות בעד
הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים, תרופות והלבשה עליונה לילדים) נגד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על תרופות) נגד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים) בעד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - ייצוג עסקים קטנים ובינוניים באזור פריפריה במכרז) נגד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום) בעד