איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום - הוראת שעה) (תיקון) בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון - אספקת מים לבעלי חיים משוטטים) נגד
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון - סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (פטור מבחינה) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (עבירות המתה) בעד
טיוטת חוק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם) בעד
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון - ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות) נגד
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון - מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת) בעד
טיוטת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע) נגד