איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלה לתלמיד) בעד
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון - תקציב) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים) בעד
טיוטת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - קורס דיאלוג רב תרבותי) נגד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חובת לימוד עברית וערבית) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - שירות בני ישיבות הסדר) נגד
טיוטת חוק הרשות השנייה (תיקון מס' 33) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מניעת עיקול מיטלטלין מבתי תפילה) בעד
הצעת חוק יישום עקרונות נאום בר-אילן נגד