איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק החברות (תיקון - עסק חברתי) בעד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור) בעד
הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - רוב מיוחס) בעד
הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לצורך ביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - סמכות בין לאומית בתביעת גירושין של אישה יהודייה) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרן חברתית להשקעות במקרקעין) בעד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - בן זוג לומד) בעד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופש בבחירת שעת הורות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים למעסיק קולט עלייה) נגד