איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות) בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור בעד
הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק האזנת סתר (תיקון - האזנה למתקן לאיתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני) בעד
טיוטת חוק עסקים קטנים ובינוניים בישראל בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2) בעד
טיוטת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון - דחיית תחילה) בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 2א') בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות נמנע
טיוטת חוק שירות אזרחי בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה) נמנע