איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הבהרת מצג כשרותי אסור) נמנע
טיוטת חוק הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) בעד
טיוטת חוק השידור הציבורי (תיקון מס'...) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 - הוראת שעה) (תיקון) (חלוקת תיקים בענייני סמים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18) (צמצום סמכותו של בית המשפט להטיל את ההכרעה בעניינו של קטין על עובד סוציאלי וגורמים אחרים) בעד
הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק הכנסת (תיקון - קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית) נגד
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - מעמד החטיבה להתיישבות) בעד
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - פרסום לשון הרע ברשת האינטרנט) בעד