איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת אבל) בעד
טיוטת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון) בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים) בעד
הצעת חוק ארוניות אחסון במוסדות חינוך נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לעידוד מקצוע ההוראה נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (הכרה בלימודי תעודה) בעד
הצעת חוק כלי היריה (תיקון - כניסה למטווחים) בעד
טיוטת חוק הדין המשמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד האוצר - מינהל התכנון בעד
הצעת חוק קיצור תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה) נמנע
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי) נגד