איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - ביטוח פנסיוני) נגד
הצעת חוק ההתיישנות (תיקון - השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13) (היעדרות בשל מחלה קשה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכיבה בטוחה על אופניים ואופניים עם מנוע עזר) בעד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (מטרות החינוך הערבי) נגד
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון כרטיס קדימות) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק אומנה לילדים בעד
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס') (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע) בעד
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפליה מחמת מקום מגורים) בעד
הצעת חוק חופש המידע (תיקון - קרן קיימת לישראל) נגד
חוק הממשלה (תיקון - ועדת שרים לענייני חקיקה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת החברות (תיקון מס' 25) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות) בעד