איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - חובת שימוש במסמכים ממוחשבים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול החרגת תאגידים בנקאיים וביטוחיים) נגד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק לחינוך נגד גזענות נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) בעד
הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית) נגד
הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן) של חה"כ יואל חסון (פ/344) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן) של חה"כ אורי מקלב ומשה גפני (פ/345) בעד