איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק עידוד השתתפות בקורס הכנה לנישואין נגד
הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה בעד
הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון - אחסנה וייבוא של אמוניה) נגד
הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים) נגד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - סיוע לתלמידים במימון טיולים שנתיים) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - הוספת שיעורי חינוך גופני) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב העומד במקום המשמש את הציבור) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה) נגד
הצעת חוק לעידוד נסיעה שיתופית (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון - הסדרת מקצוע הרנטגנאות והדימות) נגד
הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון - חובת מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם) בעד