איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני השירותים) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר אגרת נסיעה באמבולנס) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - סייג לזכאות למי שלקח חלק בפעילות טרור) בעד
טיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס') (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בהטרדות מיניות) בעד
הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון - הבטחת פלורליזם דתי) נגד
הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הסדרת תחזוקת העירוב) בעד
הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה) נגד
טיוטת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס') (עיון בתיק הרשות וסודיות המידע) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום בעד
הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון - הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעסיק או העובד) בעד